22.12.2014 Prezentácia o PHSR, Rožňava

22.12.2014 Prezentácia o PHSR, Rožňava