Čerpanie a Zoznamy

09.03.2015 15:58

Zoznam prijímateľov k 28.02.2015 a prehľad pomoci podľa VÚC k 01.02.2015 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS.

www.nsrr.sk/cerpanie/