FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ – MOJE MESTO

11.05.2016 08:42

Moje mesto – miesto, kde žijem, oddychujem, pracujem a zabávam sa – to je hlavná téma fotografickej súťaže.

Do súťaže, ktorú vyhlásila Európska environmentálna agentúra (EEA), sa je možné prihlásiť do 15. augusta. Súťažiaci musia byť starší ako 18 rokov a víťazi získajú finančnú odmenu.

Približne 75 % Európanov žije v mestách, preto nie je prekvapením, že práve mestá sú kľúčové centrá kultúry, vzdelanosti, zdravotníckych a sociálnych služieb. Všetky mestá sú závislé na zdrojoch z okolitých regiónov, preto je dôležité nájsť rovnováhu medzi ich využívaním a zdravým mestských prostredím. S týmto súvisiace výzvy môžu súťažiaci  zachytiť prostredníctvom fotografií z ľubovoľného európskeho mesta, svojou prácou môžu povedať jeho  pozitívny alebo negatívny príbeh.

Súťaží sa v troch kategóriách:

  • Mestský udržateľný životný štýl
  • Mestská mobilita
  • Voľný čas v meste

www.sazp.sk/public/index/go.php?id=81&prm3=991