Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2016 až február 2017)

27.11.2015 10:16

www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/harmonogram_vyziev/Indikativny%20harmonogram%20vyziev%20na%20obdobie%20marec%202016%20az%20februar%202017.pdf