Informačné semináre k výzvam vyhláseným v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

11.03.2016 15:01

Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje organizuje Informačné dni k výzvam vyhlásených dňa 29.01.2016 a zameraných na Výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacít v obciach s prítomnosťou MRK.

Informačné dni sa budú konať dňa 14. marca 2016 o 13:00 hod v budove Okresného úradu, Námestie mieru 3 v Prešove a 15. marca 2015 o 9:30 hod v budove Radnice, Námestie SNP 2 v Banskej Bystrici.  www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=informacne-seminare-k-vyzvam-vyhlasenym-v-ramci-operacneho-programu-ludske-zdroje