MŽP SR A SAŽP ORGANIZUJÚ ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO1-SC111-2016-10 A OPKZP-PO1-SC111-2016-11

11.05.2016 08:47

Pre veľký záujem zo strany potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku o účasť na seminári k výzvamzameraným na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov, a tiež z dôvodu predĺženia termínu uzavretia prvého hodnotiaceho kola v rámci týchto výziev z pôvodného termínu 30. apríla 2016 na 31. mája 2016, si Vás dovoľujeme pozvať na ďalší informačný seminár. 

Termín a miesto konania:

23. máj 2016 / Banská Bystrica
Kongresová sála Okresného úradu Banská Bystrica
Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica

www.sazp.sk/public/index/go.php?id=81&prm3=992