Nové Finančné limity VO

11.12.2015 15:36

Vo verejnom obstarávaní budú platiť nové finančné limity v oblasti postupov zadávania zákaziek s účinnosťou od 01.01.2016.  

pozri tabuľku www.vosk.sk/uploads/Financne_limity_VO_2016_01_01.pdf