Otvorená grantová schéma pre Nádej 2016

03.03.2016 09:38

Nadácia VÚB vyhlasuje otvorenú grantovú schému pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči. Tento rok si organizácie môžu požiadať grant na projekty arteterapie a animoterapie, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami alebo závažným ochorením. Arteterapia je liečba umením a animoterapia zase využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na zdravie človeka. 
Nadácia VÚB prerozdelí 30 000 eur, pričom maximálna výška grantu je 1 500 eur. Na základe hodnotenia odbornej komisie podporí celkovo cca 20 projektov. www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=59