Regionálne jedinečnosti

31.12.2015 09:08

Regionálna rozvojová agentúra Rožňava spracovala a ponúka návštevníkom tieto regionálne jedinečnosti okresu Rožňava:

Zoznam: 

č.98-Tunel pod Homôlkou

č.104-Kostol evanjelický v Roštári

č.106-NKP, Gotický kostol evanjelický v Koceľovciach

č.118-Náučný chodník Turecká v Rudnej

č.119-NKP gotický kostol rímsko-katolícky a katedrálny Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

č.158-Náučný chodník Železnej cesty v Čučme

č.161-Turistický výstup na Volovec

č.172-Náučný chodník UNESCO v Krásnohorskej Dlhej Lúke

č.175-NKP Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí

č.176-NKP Kostol rímskokatolícky Všetkých svätých v Krásnohorskom Podhradí

č.179-NKP Gotický kostol rímsko-katolícky sv. Jána Krstiteľa v Lipovníku

č.180-NKP Kostol rímskokatolícky Narodenia Panny Márie v Lúčke

č.185-NKP, gotický kostol reformovaný v Plešivci

č.201-Náučný chodník Slovenský kras v Domici

č.248-NPP Dobšinská ľadová jaskyňa

č.249-NPP Stratenská jaskyňa

č.269-NPR Brzotínske skaly v Brzotíne

č.270-NPR Domické škrapy v Kečove

č.272-NPR Kečovské škrapy v Kečove

č.275-NPR Zádielska tiesňava v Bôrke

č.282-NPP Ardovská jaskyňa v Ardove

č.284-NPP Jaskyňa Domica v Kečove

č.285-NPP Gombasecká jaskyňa v Slavci

č.286-NPP Hrušovská jaskyňa v Hrušove

č.287-NPP Krásnohorská jaskyňa v Krásnohorskej Dlhej Lúke

č.288-NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa v Ochtinej

č.289-NPP Silická ľadnica na Silici

č.290-NPP Jaskyňa Milada v Silickej Brezovej

č.318-Obraz Atillova smrť

č.319 -Náučný chodník po stopách baníctva v Dobšinej

Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_98.pdf (1210134)

Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_319.pdf (844438)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_104.pdf (368541)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_106.pdf (462965)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_118.pdf (983785)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_119.pdf (239834)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_158.pdf (3338653)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_161.pdf (250099)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_172.pdf (1053227)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_175.pdf (494838)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_176.pdf (1708168)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_179.pdf (1519204)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_180.pdf (488682)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_185.pdf (226514)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_201.pdf (236374)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_248.pdf (290721)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_249.pdf (305040)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_269.pdf (751417)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_270.pdf (249114)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_272.pdf (418853)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_275.pdf (586867)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_282.pdf (109164)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_284.pdf (397956)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_285.pdf (248551)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_286.pdf (274639)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_287.pdf (1168783)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_288.pdf (699716)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_289.pdf (420723)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_290.pdf (828335)
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_318.pdf (521825)