Vyhlásenie súťaže o „Cenu Jozefa Murgaša“

22.03.2016 08:39

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Slovenská elektrotechnická spoločnosť vyhlasujú súťaž o „CENU JOZEFA MURGAŠA“. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky, informatiky a priemyslu elektronických komunikácií na Slovensku. www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=74662