Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2016

08.04.2016 09:25

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov o podporu na poistenie úrody vinohradov pre rok 2016 na predkladanie žiadosti o podporu na poistenie úrody v termíne:od 1. apríla 2016 do 30. apríla 2016.

www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-podporu-na-poistenie-rody-pre-rok-2016/7439