Výzva pre záujemcov

14.03.2016 13:32

Európska komisia hľadá 20 odborníkov z radov poľnohospodárov, lesníkov, poradcov, vedcov a ďalších subjektov pre Európske inovačné partnerstvo na vytvorenie novej EIP-AGRI fokusovej skupiny s názvom "Udržateľná mobilizácia lesnej biomasy". Prvé stretnutie sa uskutoční 21. - 22. júna 2016. nsrv.sk/index.php?start&pl=4&article=1056