VZOR PROJEKTU MLADÉHO FARMÁRA

19.02.2016 08:49

Referenčný projekt na základe ktorého viete si spraviť svoje podnikateľské zámery.

VZOR projektu k podopatreniu 6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - si môžete stihanuť na

mladyfarmar.sk/node/120