Workshop na tému Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

25.04.2016 09:33

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 (PO 3) pozýva všetkých záujemcov na II. regionálny workshop k návrhu riadiacej dokumentácie pre PO 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. 

Workshop predstavuje príležitosť pokračovať v diskusii o modeli fungovania kultúrneho a kreatívneho priemyslu v regiónoch. Jeho cieľom bude predstavenie finálneho nastavenia implementácie decentralizovanej aj centralizovanej podpory a riadiacej dokumentácie.

Termíny a miesta konania regionálnych workshopov:

9.5. 2016 - TRENČÍN, ŽILINA
10.5. 2016 - KOŠICE, PREŠOV
17.5. 2016 - NITRA, BANSKÁ BYSTRICA
18.5. 2016 - TRNAVA, BRATISLAVA

Počet miest pre účastníkov je v jednotlivých mestách limitovaný na 40.

www.culture.gov.sk/aktuality-36.html?id=636