28.4.2016 otváracia konferencia v Jablonove nad Turňou v objekte GRANARIUM - centrum vidieckeho cestovného ruchu v rámci projektu CBC 01023 ANTIC - Pokročilé sieťovanie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce.

 28.4.2016 otváracia konferencia v Jablonove nad Turňou v objekte GRANARIUM - centrum vidieckeho cestovného ruchu v rámci projektu CBC 01023 ANTIC - Pokročilé sieťovanie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce.