Činnosť

RRA Rožňava sa zameriava na prípravu a realizáciu projektov podporujúcich regionálny rozvoj a tvorbu podnikateľských zámerov na základe požiadaviek podnikateľov. Svojou činnosťou a databázou prispieva do napĺňania Koncepcie regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja a ako aj Územného plánu Košického VÚC. Činnosť agentúry sa orientuje hlavne na prvostupňové konzultácie podnikateľskej klientely v oblastiach ako sú:

  • spracovanie finančných plánov,
  • poradenstvo v oblasti účtovníctva a ekonomiky,
  • spracovanie marketingových plánov pre začínajúcich podnikateľov,
  • poradenstvo v oblasti cestovného ruchu a vidieckej turistiky,
  • poskytovanie právnej pomoci pri zakladaní nových firiem.