Kalendár akcií

Školenie - " Implementácia štrukturálnych fondov v programovom období 2007 - 2013 pre zástupcov RRA"

30.11.2015 00:00
V dňoch 18.-19. novembra sme sa zúčastnili školenia v Piešťanoch. Témou prednášok bolo: Systém riadenia EŠIF (verejné obstarávanie), OP ŽP, OP KŽP a SIEA k energetickej efektívnosti verejných budov, PRV aktuálne výzvy 7.2., 7.4 a 7.5, Ceyhraničná spolupráca pripravované výzvy HUSK, CZSK, PLSK,...

Nová akcia

04.12.2014 10:14
Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.