Odborná konferencia "Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste" 2.10.2014

Odborná konferencia "Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste" 2.10.2014