Grantové programy - Vedieť viac - Nadácia Tatra banky

10.05.2016 09:03

Program podporí  aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vznikli s cieľom rozvíjať vzdelávanie na slovenských vysokých školách. Uzávierka predkladania žiadostí 24. júna 2016 do 24.00 hod. Suma určená na prerozdelenie 30 000 €. Maximálna výška podpory na jeden projekt 5 000 €

www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/vediet-viac/