Grantový program - Getrag pre ľudí

03.11.2015 15:21

Grantový program Getrag pre ľudí je financovaný z Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou.

30. októbra bola otvorená výzva 2016 programu, v rámci ktorej bude prerozdelených 15 000 EURMinimálna výška grantu na jeden projekt je 500 EUR. Maximálna výška grantu pre fyzické osoby je 1 500 EUR a pre právnické osoby 3 500 EUR.

Program Getrag pre ľudí podporí malé svojpomocné a verejne prospešné projekty aktívnych jednotlivcov a mimovládnych neziskových organizácií, ktorých iniciátorom sú zamestnanci GETRAG FORD Transmissions Slovakia s. r. o. Projekty môžu byť realizované v akejkoľvek tematickej oblasti a musia nadväzovať na už existujúce aktivity organizácií alebo dobrovoľnícke zapojenie sa zamestnancov. Môže to byť oprava detského ihriska, vybudovanie studničky, pomoc pri letnom tábore pre deti, zorganizovanie podujatia – čokoľvek, čo ľudia potrebujú a v čom si dokážu sami pomôcť.

karpatskanadacia.sk/programy/grantove-programy/getrag-pre-ludi/