Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016)

26.11.2015 15:41

www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/harmonogram_vyziev/Indikativny%20harmonogram%20vyziev%20na%20obdobie%20marec%202015%20az%20februar%202016.pdf