Otázky a odpovede k výzve č. 1MAS/PRV/2015 na predkladanie projektových zámerov v rámci PRV SR 2014-2020 pre podopatrenie 19.2 - 3. časť

30.11.2015 16:00

www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1035