Otvorený grantový program 2016

18.02.2016 09:54

Prvé kolo Otvoreného grantového programu pre rok 2016 je sprístupnené do 31. mája 2016. Druhé kolo bude vyhlásené počas leta 2016.
Do otvoreného grantového programu môžete posielať projekty z oblasti:
-Športu
-Kultúry
-Vzdelávania
-Sociálnej pomoci a zdravia

www.nadaciaslsp.sk/stranka/otvoreny-grantovy-program-2016