Regionálna jedinečnosť - Novoročný výstup na Volovec

10.12.2015 10:39

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV VOLOVEC ROŽŇAVA
MESTO ROŽŇAVA A OBEC ČUČMA Vás srdečne pozývajú 2. januára 2016 na 38. ročník NOVOROČNÉHO VÝSTUPU NA VOLOVEC plagatfinal.jpeg (164813)