Spojme sa pre dobrú vec 2016 GRANTOVÝ PROGRAM - Nadácia ORANGE

27.04.2016 09:13

Máte nápad ako zlepšiť vzťahy vo vašej komunite? Ako zapojiť do diania komunity mladšiu i staršiu generáciu a znevýhodnené skupiny obyvateľov? V programe Spojme sa pre dobrú vec rozdelíme 80 000 EUR na komunitné projekty v rámci celého Slovenska. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 EUR. Uzávierka prijímania projektov: 19. máj 2016, o 24.00 hod. Do tohto termínu musia byť projekty odoslané. www.nadaciaorange.sk/media/files/spojme_sa_pre_dobru_vec_2016_final.pdf