Výzva - Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

06.11.2015 15:06

https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzvy_oktober_2015/oplz_po6_sc612_2015_1a/Vyzva%20kod%20OPLZ_PO6_SC612_2015_1a.pdf