Novinky

Harmonogram výziev na rok 2015

26.12.2014 14:08
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spolufinancovnanie projektov realizovaných v rámci operačných programov NSRR na rok 2015 www.nsrr.sk/aktuality/&id=1232&page=1

Vláda schválila nový zákon o odpadoch

19.12.2014 12:27
www.euractiv.sk/zivotne-prostredie/clanok/vlada-schvalila-novy-zakon-o-odpadoch-023227

Ľudské zdroje

12.12.2014 10:38
Centrálny koordinačný orgán Slovensko bude môcť v programovom období 2014-2020 využiť z európskeho rozpočtu 2,2 miliardy eur pre investície v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania. Európska komisia schválila Operačný program pod názvom Ľudské zdroje. V tomto operačnom programe budú...

IS RRA 2014

05.12.2014 08:54
IS RRA 2014 Regionálne rozvojové agentúry zaradené v roku 2014 do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. www.google.com/maps/d/viewer?mid=zycFV3yRKl-s.kf2wIqE-Xais

Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-31DM-1401

04.12.2014 15:33
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 12. septembra 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31DM-1401 v rámci Prioritnej osi 3 – Cestovný ruch,...

Informácie pre návštevníkov

04.12.2014 10:15
Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete prehľad aktualít. Budeme Vás informovať o aktuálnych výzvach...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7