Vitajte na našej web stránke...

Regionálna rozvojová agentúra Rožňava je v roku 2016 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR. Je členom v IS RRA.    www.mindop.sk

Regionálna rozvojová agentúra Rožňava je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR. Je členom v IS RRA.    www.mindop.sk

Regionálna rozvojová agentúra Rožňava je v roku 2014 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR. Je členom v IS RRA.    www.mindop.sk

 

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.

Novinky

Šanca pre váš región 2015

16.04.2015 13:36
www.nadaciaorange.sk/sk/granty-komunitny-rozvoj-teraz-realizujeme-sanca-pre-vas-region-2015?utm_sour

GRANT od 3 000 do 7 500 EUR - ROZVOJ OBCE

20.03.2015 15:00
 je možné žiadať o grant na trvalo udržateľný rozvoj obce v niektorej z nasledujúcich...

Čerpanie a Zoznamy

09.03.2015 15:58
Zoznam prijímateľov k 28.02.2015 a prehľad pomoci podľa VÚC k 01.02.2015 za PO...

Do 25. februára 2015 sa môžu projekty na oživenie rekreačných miest uchádzať o podporu z programu Pohoda za mestom

17.02.2015 14:17
www.ekopolis.sk/novinky/685-do-25-februara-2015-sa-mozu-pr.html

Konferencie - Predstavenie Programu rozvoja vidieka na programové obdobie 2014 – 2020

02.02.2015 08:53
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  v spolupráci so...

Aktuálne termíny grantových programov na rok 2015!

27.01.2015 09:39
Nadácia Tatra banky je tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať a...

Štát sprístupňuje malým a mladým poľnohospodárom pôdu na podnikanie

23.01.2015 15:56
Manuál pre poľnohospodárov vznikol ako doplnok Koncepcie podpory malých, mladých a rodinných...

Nová príručka dobrého starostu

16.01.2015 09:44
Príručka pre dobrého starostu je určená predovšetkým starostom obcí, ktorí boli prvýkrát zvolení do...

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015

07.01.2015 10:14
Podľa  zákona  č.  226/2011  Z.  z.  o  poskytovaní ...

Oznam Riadiaceho orgánu pre Operačný program Životné prostredie

29.12.2014 14:24
Oznam Riadiaceho orgánu pre Operačný program Životné prostredie k Harmonogramu výziev na...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>