Vitajte na našej web stránke...

Regionálna rozvojová agentúra Rožňava je v roku 2016 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR. Je členom v IS RRA.    www.mindop.sk

Regionálna rozvojová agentúra Rožňava je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR. Je členom v IS RRA.    www.mindop.sk

Regionálna rozvojová agentúra Rožňava je v roku 2014 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR. Je členom v IS RRA.    www.mindop.sk

 

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.

Novinky

Oznam o výzve Erasmus+ na predloženie návrhov projektov 2016

09.12.2015 10:22
www.minedu.sk/oznam-o-vyzve-erasmus-na-predlozenie-navrhov-projektov-2016/ 

Výzva RVPK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016

02.12.2015 15:27
www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2016 

Otázky a odpovede k výzve č. 1MAS/PRV/2015 na predkladanie projektových zámerov v rámci PRV SR 2014-2020 pre podopatrenie 19.2 - 3. časť

30.11.2015 16:00
www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1035

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2016 až február 2017)

27.11.2015 10:16
www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/harmonogram_vyziev/Indikativny%20harmonogram%20vyziev%2

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016)

26.11.2015 15:41
www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/harmonogram_vyziev/Indikativny%20harmonogram%20vyziev%2

Regionálne jedinečnosti okresu Rožňava

12.11.2015 08:00
Návrhový list_Regionálne jedinečnosti_špecifiká_1.pdf (866461) Návrhový list_Regionálne...

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

09.11.2015 13:02
www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=9752 

Výzva - Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

06.11.2015 15:06
https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzvy_oktober_2015/oplz_po6_sc612_2015_1a/

Triedený zber a samospráva

04.11.2015 15:06
Stiahnite si bezplatne Špeciál mapujúci nový zákon o odpadoch, trendy v oblasti separovania a vplyv...

Grantový program - Getrag pre ľudí

03.11.2015 15:21
Grantový program Getrag pre ľudí je financovaný z Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>