Vitajte na našej web stránke...

Regionálna rozvojová agentúra Rožňava je v roku 2016 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR. Je členom v IS RRA.    www.mindop.sk

Regionálna rozvojová agentúra Rožňava je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR. Je členom v IS RRA.    www.mindop.sk

Regionálna rozvojová agentúra Rožňava je v roku 2014 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR. Je členom v IS RRA.    www.mindop.sk

 

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.

Novinky

Výzva - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zverejňuje výzvu

16.03.2016 14:34
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na: - vzdelávacie aktivity, športové podujatia,...

Výzva pre záujemcov

14.03.2016 13:32
Európska komisia hľadá 20 odborníkov z radov poľnohospodárov, lesníkov, poradcov, vedcov a ďalších...

Informačné semináre k výzvam vyhláseným v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

11.03.2016 15:01
Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje...

Otvorená grantová schéma pre Nádej 2016

03.03.2016 09:38
Nadácia VÚB vyhlasuje otvorenú grantovú schému pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči....

„Zdravie na tanieri 2016“ - Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu zdravia a zdravého životného štýlu

02.03.2016 09:48
Účelové finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto výzvy sú určené pre zriaďovateľa...

O dotáciu na rekonštrukciu telocvične môžu žiadať aj školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad

01.03.2016 15:04
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2016...

ZOZNAM všetkých doručených a schválených žiadostí na základe Výzvy MV SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality

01.03.2016 14:53
Účelom výzvy bola podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2016

26.02.2016 10:44
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa...

VZOR PROJEKTU MLADÉHO FARMÁRA

19.02.2016 08:49
Referenčný projekt na základe ktorého viete si spraviť svoje podnikateľské zámery. VZOR projektu k...

Otvorený grantový program 2016

18.02.2016 09:54
Prvé kolo Otvoreného grantového programu pre rok 2016 je sprístupnené do 31. mája 2016. Druhé kolo...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>