Novinky

VIDEO o krásach Slovenska - Somewhere in Slovakia 3

15.04.2016 10:26
S kamerou precestoval Slovensko a výsledok? Čarovné video najkrajších kútov našej krajiny zachytených formou časozberu. Talentovaný Matúš Lašan pritom neobišiel ani náš región. Vo videu zachytil aj krásu prírody Stratenej, Betliara, či Slovenského raja. Jeho dielo treba...

Novinka v Slovenskom raji !!!

15.04.2016 10:25
Správa Národného parku Slovenský raj odobrila v tejto sezóne zaujímavú novinku. Tá štartuje už onedlho. Plánuje v letnej sezóne spustiť regulované splavovanie kaňonu Prielom...

Ďalšie kolá Zelenej domácnostiam budú už rozdelené podľa regiónov

13.04.2016 09:41
Ďalšie kolá projektu Zelená domácnostiam budú vyhlasované osobitne pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a pre ostatné regióny. Najbližšie bude určené iba pre záujemcov o poukážky z mimobratislavských regiónov.Národný projekt Zelená domácnostiam má s celkovým rozpočtom 45 miliónov eur umožniť...

Výzva na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Podprogramu 2.3 - Vydávanie časopisov.

11.04.2016 10:10
Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z....

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2016

08.04.2016 09:25
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov o podporu na poistenie úrody vinohradov pre rok 2016 na predkladanie žiadosti o podporu na poistenie úrody v termíne:od 1. apríla 2016 do 30. apríla...

Uľahčenie prístupu k Muránskemu hradu ( okres Revúca):

08.04.2016 09:24
Opatrenie, vďaka ktorému je výstup na kopec pohodlnejší Výstup na hrad Muráň je pre mnohých ťažkým orieškom. Aj na takýchto ľudí sa myslí a je tu možnosť uľahčenia prístupu. Viete o tomto opatrení? - Autom až na Veľkú...

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016/2017

05.04.2016 09:42
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) vyzýva všetkých žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016/2017, na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov (ďalej len „žiadosť o podporu“) v termíne do 30. apríla...

Bezplatné vstupy do múzeí a galérií

01.04.2016 14:03
Aj v aktuálnom vládnom období môže verejnosť každú prvú nedeľu v mesiaci bezplatne navštevovať múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Najbližšiu príležitosť budú mať návštevníci už túto nedeľu 3. apríla 2016.  Zoznam 37 pracovísk, ktorých...

VÝZVY: Komunálny odpad

23.03.2016 10:02
12. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve...

Vyhlásenie súťaže o „Cenu Jozefa Murgaša“

22.03.2016 08:39
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Slovenská elektrotechnická spoločnosť vyhlasujú súťaž o „CENU JOZEFA MURGAŠA“. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, prispievajúcej k rozvoju elektronických...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>