Vitajte na našej web stránke...

Regionálna rozvojová agentúra Rožňava je v roku 2016 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR. Je členom v IS RRA.    www.mindop.sk

Regionálna rozvojová agentúra Rožňava je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR. Je členom v IS RRA.    www.mindop.sk

Regionálna rozvojová agentúra Rožňava je v roku 2014 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR. Je členom v IS RRA.    www.mindop.sk

 

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.

Novinky

Workshopy a tréningy pre neziskové organizácie ZDARMA - 8. júna 2016

31.05.2016 09:09
Prihláste sa na bezplatné tréningy, ktoré pre vás pripravili experti z firiem.  Firmy a ich...

Výzva č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

12.05.2016 09:41
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods....

MŽP SR A SAŽP ORGANIZUJÚ ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO1-SC111-2016-10 A OPKZP-PO1-SC111-2016-11

11.05.2016 08:47
Pre veľký záujem zo strany potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku o účasť...

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ – MOJE MESTO

11.05.2016 08:42
Moje mesto – miesto, kde žijem, oddychujem, pracujem a zabávam sa – to je hlavná téma fotografickej...

Grantové programy - Vedieť viac - Nadácia Tatra banky

10.05.2016 09:03
Program podporí  aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových...

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu - cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko

05.05.2016 08:39
Dňa 4. mája 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko...

14. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne (OPKZP-PO1-SC141-2016-14)

28.04.2016 08:51
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Prioritná os: 1. Udržateľné...

Spojme sa pre dobrú vec 2016 GRANTOVÝ PROGRAM - Nadácia ORANGE

27.04.2016 09:13
Máte nápad ako zlepšiť vzťahy vo vašej komunite? Ako zapojiť do diania komunity mladšiu i staršiu...

Workshop na tému Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

25.04.2016 09:33
Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 (PO 3) pozýva...

Seminár „Úspory energie pod lupou"

18.04.2016 10:09
Aké úspory priniesli zrealizované opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie? Potvrdili sa...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>